Archiwum dla kategorii ‘Użyteczne’

Integracja Samsung Smart TV SDK z Eclipse Juno (lub nowszym)

[Jednolinijkowce] Bash: Masowa zmiana nazw plików (lowercase/uppercase)

Konfiguracja zdalnych repozytoriów Git z użyciem kluczy SSH

Git-sh: konsola ułatwiająca pracę z repozytoriami

Zamiana znaków końca linii (Windows CRLF, Unix LF, MacOS CR)

Cygwin: Instalacja GitFlow i problem „błędu składni”

Współpraca PC i smartfona opartego na Androidzie » QtADB

Wymiana digitizera (ekranu dotykowego) w LG GT540 Swift

Symfony2: Instalacja APC dla PHP 5.3.10 (WampServer / Windows 7)

Git – ignorowanie zmian w wymaganym pliku